Thứ Tư, 18 tháng 4, 2018

QUY TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC VINAXANH TRÊN CÂY TIÊU


Công ty sản xuất: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 01, TP.HCM

Công ty phân phối: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ XANH
Địa chỉ: 25/13 Trần Văn Đang, phường 09, quận 03, TP.HCM
Liên hệ: 0911611212

QUY TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN HỮU 
CƠ SINH HỌC VINAXANH  TRÊN CÂY TIÊU

I.      PHỤC HỒI VƯỜN TIÊU SAU THU HOẠCH.

1.    Sau khi thu hoạch xong, tiến hành vệ sinh vườn sạch sẽ. Cắt bỏ cành vượt, dây lươn, cành sâu bệnh, cành già yếu…Có thể sử dụng một số chế phẩm sinh học như Nano Chitoasan…(không dùng hợp chất hóa học) để rửa vườn, tẩy rửa nấm bệnh còn lưu lại trên vườn tiêu.
2.     Bón phân hữu cơ gốc: Bón phân chuồng ủ hoai (15 – 20kg/gốc) trộn với Trichoderma hoặc sử dụng Đất sinh học VINAXANH (loại bao 25kg) bón 2 – 5kg/gốc. Dùng phân hữu cơ sinh học VINAXANH tưới gốc (pha tỷ lệ 1/400, tưới 4 – 5 lít/gốc)  tăng cường dinh dưỡng, phục hồi rễ nhanh chóng.  Đối với trường hợp cây mang trái nhiều, để tránh tình trạng cách niên (ít trái vào năm sau) nên tăng cường bón phân hữu cơ sớm hơn, vào cuối vụ trước.
3.     Sau bón gốc/tưới gốc VINAXANH khoảng 3- 5 ngày phun phân hữu cơ sinh học lên lá VINAXANH 1+ Nano Chitosan  (phun ướt đều 2 mặt lá, phun 1 hoặc 2 lần) để phục hồi nhanh cây tiêu sau thu hoạch giúp cây mau hấp thu đủ dinh dưỡng. Nano Chitosan tăng cường khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, tăng sức đề kháng cho cây phòng ngừa bệnh đầu vụ.
Việc bón phân hữu cơ như trên sẽ thúc đẩy cây phát triển nhanh chồi, cành mới khỏe mạnh tăng sức đề kháng của cây để chuẩn bị cho vụ ra hoa tới.
Lưu ý:
- Để kịp phục hồi vườn tiêu, tăng sức đề kháng của cây, phải thực hiện các mục 1, 2, 3 ngay vào đầu mùa mưa, khoản tháng 4 -  5 hằng năm.
-Phun Nano Chitosan đầu vụ rất quan trọng nhằm tăng khả năng đề kháng cho cây ngay từ đầu, giúp cây khỏe mạnh và phòng ngừa nấm bệnh (chết nhanh, chết chậm) gây hại vườn tiêu.
-Trong giai đoạn bón phân hữu cơ vào gốc nên bón thêm phân Lân nung chảy, là lân kiềm, lân đa yếu tố, có tác dụng cải tạo đất rất tốt.
-Không nên phun thuốc trừ cỏ. Nên để cỏ trong vườn tiêu. Nếu cỏ tốt quá, có thể cắt cỏ (bằng máy cắt cỏ), thân cỏ cắt để tủ lại trong vườn, coi như bón thêm hữu cơ và chống rửa trôi đất và phân bốn.

II.   GIAI ĐOẠN TĂNG CƯỜNG DINH DƯỠNG TRƯỚC KHI RA HOA.

1.    Sau thu hoạch chừng 30 - 45 ngày (tùy theo vườn) nên có giai đoạn tạo khô hạn (không tưới nước), tạo điều kiện để phân hóa mầm hoa, cây sẽ ra hoa đồng loạt. Sau giai đoạn hãm nước cần tưới ướt đẫm 2 lần/tuần, tưới ướt gốc và quanh vườn. Sau tưới ẩm thì sử dụng VINAXANH tưới gốc (1 lít pha 400 lít nước, tưới cho 100 trụ tiêu) giúp cây tăng cường dinh dưỡng, phục hồi rễ mạnh. Có thể tưới 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 - 15 ngày.
Trường hợp cây tiêu bị suy kiệt, lá vàng hoặc có biểu hiện bệnh lúc cuối mùa thì cần tưới gốc VINAXANH ngay để cây lợi sức và phun Nano Chitosan, không nên chờ qua giai đoạn hãm nước mới tưới sẽ làm cây mất sức và suy kiệt nặng hơn. Số lần tưới phụ thuộc thực tế vườn và hiện trạng bệnh của cây.
2. Trong suốt vụ tiêu (Từ khi phục hồi để ra hoa đến cuối mùa mưa cần sử dụng VINAXANH tưới gốc 4 - 6 lần hoặc tùy thực tế vườn cây sung sức hay yếu. Việc chăm sóc đầy dủ bằng phân hữu cơ VINAXANH như trên sẽ giúp cho vườn tiêu khỏe mạnh, ít bị bệnh vào cuối mùa mưa, và cho năng suất cao.

III.  GIAI ĐOẠN TẠO MẦM HOA VÀ NUÔI DƯỠNG TRÁI

1.  Tạo mầm hoa cho cầy tiêu: Để giúp cây phân hoa mầm hoa tốt, ra hoa đồng loạt, chuỗi hoa dài, mập khỏe, sau khi tưới gốc VINAXANH (bắt buộc) và phun VINAXANH 1 cho ra nhiều chồi cành mới, quan sát khi cây chuẩn bị bung chồi mới thì phun VINAXANH 2 (RA HOA), 1 lít pha 400 lít nước, phun ướt đều 2 mặt lá. Phun 1 - 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày sau khi quan sát cây tiêu bắt đầu cây có nhú nụ hoa. Phun VINAXANH 2 tăng cường ra hoa đồng loạt, kéo dài và giảm rụng chuỗi hoa.
2.   Nuôi dưỡng trái: Tăng cường khả năng đậu trái, ngăn ngừa hiện tượng “bồ cào” và rụng chuỗi hoa, khi chuỗi hoa nhú dài và tượng trái non thì phun VINAXANH 4, 1 lít pha 400 lít nước phun vào chuỗi hoa và lá. Phun 3  - 4 lần trong giai đoạn nuôi trái để trái lớn, bóng mượt.
3.  Tăng độ chắt hạt: Để tăng độ chắt hạt tiêu (yếu tố tăng giá trị hạt tiêu) thì sử dụng VINAXANH 3 phun khi hạt tiêu bắt đầu vào chắt, 1 lít pha 400 lít nước phun vào chuỗi tiêu, phun 2 lần trước khi thu hoạch 30 – 45 ngày. VINAXANH 3 có tác dụng huy động dinh dưỡng tích lũy từ lá về nuôi hạt, làm tăng độ chắc hạt, tăng tỉ trọng hạt rất hiệu quả.

IV.  CHĂM SÓC VƯỜN TIÊU TƠ

1.     Vườn tiêu tơ cần bón Đất sạch hữu cơ sinh học VINAXANH (3 – 5kg/gốc) hoặc phân chuồng ủ hoai (15 – 20kg/gốc) + Trichoderma vào gốc. Tưới nhẹ sau khi bón.
2.     Tưới gốc VINAXANH định kỳ 30 – 45 ngày/lần tùy thực tế vườn tiêu (1 lít pha 400 lít nước tưới cho 150 – 200 trụ tiêu) để cung cấp dinh dưỡng hữu cơ cần thiết cho cây tiêu phát triển tốt. Phát triển bộ rễ nhanh, khỏe, tăng tính chống chịu tốt với bệnh hại cây tiêu và thời tiết bất lợi. Tăng khả năng kháng bệnh cho cây tiêu ngay từ nhỏ. Tưới phân sau khi tưới ẩm đất.
3.     Sau khi tưới phân gốc 3 – 5 ngày thì sử dụng VINAXANH 1 (1 lít pha 400 lít nước phun ướt đều hai mặt lá). Để cây tiêu phát triển nhanh, bền vững có thể phun VINAXANH 1 định kỳ 30 – 45 ngày/lần tùy thực tế vườn tiêu.
4.     Định kỳ phun Nano Chitosan tăng khả năng kháng khuẩn, kháng nấm và tăng sức đề kháng khỏe mạnh cho cây (có thể phùn với VINAXANH 1).
5.    Khi sử dụng VINAXANH đúng quy trình cùng với phân chuồng và phân lân nung chảy có thể hoàn toàn thay thế phân NPK hóa học.

V. PHỤC HỒI VƯỜN TIÊU SUY KIỆT, VƯỜN CÓ BIỂU HIỆN BỆNH HẠI, VƯỜN CẦN PHỤC HỒI NHANH.

1.     Khi vườn tiêu cần phục hồi có thể dùng 30 – 50ml VINAXANH tưới gốc pha với 5 – 10 lít nước tưới quanh gốc tiêu, tưới khi đất ẩm. Tưới 7 – 10 ngày/lần đến khi cây tiêu phục hồi hoàn toàn.
2.     Tùy thực tế cây tiêu, ngoài tưới gốc cần kết hợp phun VINAXANH 1 để cây mau lại sức, phục hồi nhanh hơn (Phun 1 – 3 lần tùy thực tế).
3.     Khi cây tiêu đang trong quá trình phục hồi, phòng ngừa, điều trị bệnh hại nên sử dụng VINAXANH tưới gốc kết hợp với Oligo Chitosan (tưới hoặc sụt gốc).  Trên lá phun Nano Chitosan hoặc phối hợp Nano Chitosan + VINAXANH 1 phun 7 – 10 ngày/lần đến khi cây hồi phục. Cần ngưng bón phân hóa học trong khi xử lý vườn cây.

Lưu ý:
-        Trong quá trình phục hồi, hỗ trợ phòng ngừa vườn tiêu bệnh, cán bộ kỹ thuật kiểm tra, khuyến cáo cụ thể các chế phẩm hỗ trợ, phối hợp để giúp vườn tiêu phục hồi tốt. Chú ý độ pH trong vườn đạt từ 5 –6 là  thích hợp cho cây tiêu. Mùa mưa cần tạo rãnh thoát nước thật tốt, tránh nước đọng ứ cục bộ trong vườn.
-        Sử dụng phân hữu cơ sinh học VINAXANH (dùng liều cao, dùng nhiều lần) không hại cây, không gây tác dụng phụ, tùy thực tế vườn có thể tăng liều sử dụng để cây nhanh phục hồi. Phân VINAXANH không gây độc hại cho người, vật nuôi, ao cá và môi trường xung quanh. Không nên pha chung với thuốc BVTV.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét