Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

QUY TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN HỮU SƠ SINH HỌC VINAXANH TRÊN CÂY ỚT NGHỊCH VỤ

Công ty sản xuất: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 01, TP.HCM

Công ty phân phối: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ XANH
Địa chỉ: 25/13 Trần Văn Đang, phường 09, quận 03, TP.HCM
Liên hệ: 0911611212 - 0973330906QUY TRÌNH ỨNG DỤNG PHÂN HỮU SƠ SINH HỌC 
VINAXANH TRÊN CÂY ỚT NGHỊCH VỤ

I. CHUẨN BỊ ĐẤT, BÓN LÓT:  
Phân bò sau khi ủ hoai với nấm trichoderma bón lót trên nền đất chuẩn bị sẵn. Có thể phối trộn thêm nấm Trichoderma + Bacillus + Cám + Phân lân supper + Kali bón lót vào rẫy ớt.

II. XỬ LÝ HẠT GIỐNG
Để hạt ớt này mầm đều, khỏe, giảm chết cây con nên ngâm kích kháng Oligochitosan/Nano Chitosan (VINAXANH) ngâm 24 giờ, ủ 48 giờ. Ngâm hạt ớt trong Oligochitosan/Nano chitosan có tác dụng ức chế đường kính vết bệnh thán thư trên ớt.

III. CÁCH ƯƠM CÂY CON TRỒNG MÀNG PHỦ.
Bầu ươm cây con bằng lá chuối, bằng giấy, nhớ khoảng cách bầu thưa để cây mập, hoặc bằng khai ươm, hiện nay nhà lưới trong huyện đã có nhận ươm cây con. Ươm bằng khai cây phát triển tốt, mập đạt chuẩn ít nhiễm bệnh.
Tránh tình trạng ươm bằng bọc Nilon vì sau này trồng bị dập rễ. Cây chậm phát triển và dễ nhiễm bệnh hại. Phun định kỳ ngừa bọ trĩ 4 ngày 1 lần.
Trước khi trồng 10 ngày không bón hay phun phân hóa học. Chỉ pha VINAXANH 2 + NANO CHITOSAN nhúng khai vào trước khi trồng để cây cứng khỏe, không mất sức, bắt đất và phát triển nhanh. 

IV. BÓN PHÂN ĐỊNH KỲ NUÔI CÂY – NUÔI TRÁI (1.000M2)

Ngày - Nội dung công việc - Lượng phân bón sử dụng
* Ngày 0: Bón lót
- Phân chuồng 1.000kg + Phân lân: 50kg
- NPK (20-20-15): 10kg

* Ngày 1: Trồng cây: Pha phân nhúng bầu cây con
- Nano Chitosan + VINAXANH 2 gốc


* Ngày 5: Chăm sóc cây con
- Tưới gốc VINAXANH 2


* Ngày 10: Bón phân đợt 1
- Bón: Ure: 6 kg + NPK (20-20-15): 10kg + Kali: 1kg.
- Sau khi bón phân 3 ngay thì Phun Nano Chitosan + VINAXANH 1  


* Ngày 15: Chăm sóc cây con
- Tưới gốc VINAXANH 2 + Phun lá VINAXANH 1 (Giúp cây phát triển nanh, tăng số chồi, cậy)


* Ngày 20: Bón phân đợt 2
- Bón: NPK (20-20-15): 20kg+ DAP: 5kg+ Kali: 2kg 
- Sau khi bón phân 3 ngày thì Phun Nano Chitosan + VINAXANH 2 RA HOA


* Ngày 25: Phun kích thích mầm hoa
- Phun VINAXANH 2 RA HOA hoặc VINAXANH 2 + Radian


* Ngày 30: Phun chống rụng hoa, trái non, nuôi dưỡng trái
- Tưới gốc VINAXANH 2 (tưới qua đèo)
- Phun kết hợp Nano Chitosan  + VINAXANH 1 + VINAXANH 4


* Ngày 35: Theo dõi dịch hại
- Phun Confidor + VINAXANH 2 tưới gốc


* Ngày 40: Phun chống rụng hoa, trái non, nuôi dưỡng trái
- Tưới gốc VINAXANH 2 (tưới qua đèo)
- Phun kết hợp Nano Chitosan  + VINAXANH 1 + VINAXANH 4


* Ngày 45: Theo dõi dịch hại
- Phun Chess + VINAXANH 2 tưới gốc


* Ngày 50: Bón phân đợt 3
- Bón: NPK(20-20-15): 20kg + kali 2kg  
- Sau khi bón phân 3 ngày phun Nano Chitosan + VINAXANH 1 + VINAXANH 4. 
 
*Sau ngày 50: Giai đoạn thu hoạch
- Để cây phát triển khỏe mạnh, kéo dài thời gian ra hoa và thu hoạch cần tưới gốc và phun VINAXANH định kỳ:
- Tưới gốc VINAXANH 2: 10 – 15 ngày tưới/lần.
- Phun nuôi trái: VINAXANH 4  + Nano Chitosan phun sau mỗi đợt hái hoặc 7 ngày/lần. 
- Phun ra đọt mới, tạo hoa : VINAXANH 1 + VINAXANH 2 (15 ngày phun 1 lần)


Lưu ý cần thiết:
-        Phun kỹ mặt trên và mặt dưới lá giúp cây hấp thu đạt hiệu quả cao nhất.
-        Vườn ớt đang có dịch hại, có thể phối hợp với thuốc trừ sâu sinh học Abamectin để phun lá tùy tình hình dịch hại thực tế tăng khả năng phòng trị.
-        Phòng trị ớt xoắn đọt, chết héo…phun lá Nano Chitosan + VINAXANH 1 định kỳ 5 – 7 ngày/lần đến khi cây khỏe. Kết hợp tưới gốc Oligo Chitosan.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét